Tuesday, June 29, 2010

How to use mascara???نحوه استفاده از ریمل

HOW SHOULD USE MASCARA TO HAVE A PERFECT NATURAL EYELASH!!!


برس ریمل را روی ریشه‌های مژه‌ها قرار داده و چند بار به صورت کاملا ملایم ، روی یک خط افقی ، از چپ به راست و بلعکس حرکت دهید.این کار موجب میشود مژه‌ها پر پشت تر به نظر برسند
چند بار برس را از ته و زیر مژه ها، به طرف بالا بکشید. سپس چند بار برس را روی بدنهٔ مژه‌ها به چپ و راست حرکت دهید تا مژه‌ها به هم نچسبند
در قدم آخر (که معمولاً هم رایت نمی‌شود)،چشم را باز کنید،برس را روی مژه‌ها قرار دهید و از ته مژه‌ها به طرف بالا بکشید تا هم به مژه‌ها حالت دهید و هم اگر ریمل روی مژه‌ها گلوله شده بود،آن را پاک کنید

No comments:

Post a Comment